Friday, 14 August 2009

Impresión sobre tinta de gelatina. "She is so sunny and bright...".